Jeśli zdarzyło się nam być uczestnikiem wypadku drogowego lub nawet drobnej kolizji, przysługuje nam prawo do zadośćuczynienia z tego tytułu. Odszkodowania wypadkowe wypłacane są przez firmy ubezpieczeniowe po złożeniu odpowiedniego zawiadomienia  i udowodnieniu poniesionych strat. Jednak ten proces rozpoczyna się w momencie kiedy już oddalimy się z miejsca wypadku. Nie powinniśmy jednak zapominać, że zaraz po kolizji należy poinformować o zdarzeniu innych kierowców, którzy akurat korzystają z tej samej drogi, by uniknąć kolejnych wypadków i zminimalizować ryzyko i niebezpieczeństwo z tym związane. By powiadomić o zdarzeniu innych powinniśmy przede wszystkim włączyć światła awaryjne pojazdu, który uległ wypadkowi. Jeśli nie jest to możliwe, naszym obowiązkiem jest także ustawienie trójkąta ostrzegawczego w odległości do pięćdziesięciu metrów za pojazdem, czyli przed miejscem zdarzenia, w taki sposób, by przejeżdżający obok uczestnicy ruchu, mogli ze spokojem zwolnić lub zahamować. Jeśli nasz pojazd nie posiada natomiast świateł awaryjnych, możemy zastąpić je światłami pozycyjnymi. W każdym przypadku obowiązkiem kierowcy jest ustawienie odblaskowego trójkąta.

www.ekranwmroku.pl